บริษัทสินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สร้างห้องน้ำและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บริษัทสินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สร้างห้องน้ำและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้าวิทยาคาร อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

บริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณดรุณี เลาหะวีร์ ร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำ ให้แก่ บ้านอุ่มเหม้าวิทยาคาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม