สมุห์บัญชี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบ้านสินธานี  รับสมัครงาน งานดังต่อไปนี้

สมุห์บัญชี

รายละเอียดงาน
1.วิเคราะห์งบการเงินต่างๆ ในด้านการบัญชี
2.วิเคราะห์และปิดงบการเงินได้
3.สร้างผังบัญชี และสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโปรแกรมระบบบัญชีได้
4.ทำบัญชีด้านภาษีได้ มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษี
5.ดูแลตรวจสอบเอกสารงานด้านบัญชีและการเงิน
6.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายกับรายได้ ในแต่ละเดือนได้
7.ทำรายงานด้านการบัญชี
8.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
4.มีความละเอียดรอบคอบ
5.ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี


ติดต่อสอบถาม /สมัครงาน ที่บริษทโดยตรง
คุณนิพิษฐ์ โทร.081-0241212  หรือส่งเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.