ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบ้านสินธานี  รับสมัครงาน งานดังต่อไปนี้

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

รายละเอียดงาน
1.วางแผน จัดระบบงานและ ควบคุมงาม
2.ควบคุมดูแลตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้าง ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.ควบคุมงบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4.ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคารและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
5.ควบคุมกำกับดูแลความรับผิดชอบระบบความปลอดภัยในการทำงาน
6.ประสานงาน สื่อสารงานกับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
2.เพศชายอายุ 30 ปี ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร บ้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ด้านการคำนวณ ออกแบบโครงสร้างอาคาร และงานควบคุมภาพสนามอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
5.มีความรอบรู้เทคนิคงานก่อสร้าง และเข้าใจขั้นตอนการทำงานของระบบที่เกี่ยวกันตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง เช่นระบบไฟฟ้า ประปา งานดิน งานสุขาภิบาล เป็นต้น
6.สามารถถอดปริมาณงาน (BOQ) ออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้างได้ตามหลักวิศวกรรม
7.สามารถคำนวณงบประมาณการใช้วัตถุดิบตามแผนงาน และเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานได้
8.มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความอดทนอดกลั้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
9.มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
10.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ ใช้ AutoCAD ได้


ติดต่อสอบถาม /สมัครงาน ที่บริษทโดยตรง
คุณนิพิษฐ์ โทร.081-0241212  หรือส่งเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.