พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบ้านสินธานี  รับสมัครงาน งานดังต่อไปนี้

พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง 

รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
2. ให้บริการลูกค้าในการจอง
3. บริหารจัดการงานขายบำรุงรักษาอาคารตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
4. ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง
5. ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
6. ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
7. รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
8. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
4. มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
5. สามารถทำงานตามโครงการของบริษัทฯได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office /Social media/ Internet  
7. มีใจรักงานขายและบริการ
8. มีประสบการณ์งานขายบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ติดต่อสอบถาม /สมัครงาน ที่บริษทโดยตรง
คุณนิพิษฐ์ โทร.081-0241212  หรือส่งเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.