สินธานีกรุ๊ป มอบเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์อาคารอุบัติเหตุ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

สินธานีกรุ๊ป นำโดย ท่านประธานบริษัท คุณสังข์ เลาหะวีร์ และคณะผู้บริหาร
มอบเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์