ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รับผิดชอบ แยกเอกสาร จัดเก็บ บันทึกข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบยอดรับเงิน จ่ายเงิน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รับผิดชอบ รับผิดชอบระบบงานไฟฟ้า (ติดตั้ง ดูแล รักษา บำรุง ซ่อมแซม) ทำบันทึกรายงานการทำงาน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบ้านสินธานี  รับสมัครงาน งานดังต่อไปนี้ รับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบเเละถูกหลักวิศวกรรม ,ตรวจสอบวิเคราะห์การปฎิบัติงานของผู้รับเหมา 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบ้านสินธานี  รับสมัครงาน งานดังต่อไปนี้ รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ บริจาคเงิน 500,000 บาท สร้างห้องพิเศษ VIP อาคารหอผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น