ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รับผิดชอบ วิเคราะห์งบการเงินต่าง ในด้านการบัญชี วิเคราะห์และปิดงบการเงินได้ ดูแลตรวจสอบเอกสารงานด้านบัญชีและการเงิน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รับผิดชอบ ระบบงานไฟฟ้า(ติดตั้ง ดูแล รักษา บำรุง ซ่อมแซม) ทำงานร่วมกับวิศวกรและดูแลผู้รับเหมา เงินเดือน 1X,XXX

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบ้านสินธานี รับผิดชอบ วางแผน จัดระบบงานและ ควบคุมงาม ดูแลตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้าง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รับผิดชอบ บริหารจัดการงานขาย วางแผนส่งเสริมการขาย และหาช่องทางการตลาด ดูแลงานขาย งานโอนกรรมสิทธิ์ การทำสัญญา

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ บริจาคเงิน 500,000 บาท สร้างห้องพิเศษ VIP อาคารหอผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น