08.00 - 17.30

เปิดทำการทุกวัน

โทร 087-190-1177

081-783-3451, 081-020-4290

สร้างบ้านคุณภาพ ดูแลบ้านท่าน เสมือนบ้านของเรา

สถานที่ตั้ง เงียบ สงบ แต่ใกล้เมือง ส่วนราชการ สถานศึกษา และตลาดบ้านใหม่ โอบล้อมด้วยแม่น้ำ และภูเขา การเดินทางสะดวกสบาย

sinthaneeproperty presentation vdo youtube

Sinthanee Quality Life - สินธานี ควอลิตี้ไลฟ์ (โครงการ 11)

" ชีวิตรื่นรมย์ ในสังคมคุณภาพ "

เป็นโครงการบ้านในเครือสินธานีกรุ๊ป สถานที่ตั้งไม่ไกลจากตัวเมือง เดินทางสะดวกสบาย

คลิกดู VDO

รับผิดชอบ แยกเอกสาร จัดเก็บ บันทึกข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบยอดรับเงิน จ่ายเงิน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับผิดชอบ ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ shop drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน้างา

รับผิดชอบ รับผิดชอบระบบงานไฟฟ้า (ติดตั้ง ดูแล รักษา บำรุง ซ่อมแซม) ทำบันทึกรายงานการทำงาน

รับผิดชอบ ควบคุมดูแลตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้าง ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ