พนักงานสถาปนิก,วิศวกร,พนักงานสนับสนุนแบบ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

โครงการบ้านสินธานี  รับสมัครงาน งานดังต่อไปนี้

Supervisor Accounting

รายละเอียดงาน
1. ถอดปริมาณ วัสดุก่อสร้าง และประมาณการก่อสร้างเบื้องต้นได้
2. เขียนแบบก่อสร้างและงานต่อเติม
3. ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ
4. งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ด้านวิชาสถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง,โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเขียนแบบก่อสร้างและงานต่อเติมได้
3. เข้าใจงานก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Sketch Up, 3D Max ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง และประมาณการก่อสร้างเบื้องต้นได้
6. มีทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีทักษะในการสื่อสาร ต่อรอง และโน้มน้าวจิตใจได้ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
8. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี


ติดต่อสอบถาม /สมัครงาน ที่บริษทโดยตรง
ส่งเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.