User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

รับผิดชอบ วิเคราะห์งบการเงินต่าง ในด้านการบัญชี วิเคราะห์และปิดงบการเงินได้ ดูแลตรวจสอบเอกสารงานด้านบัญชีและการเงิน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

รับผิดชอบ ระบบงานไฟฟ้า(ติดตั้ง ดูแล รักษา บำรุง ซ่อมแซม) ทำงานร่วมกับวิศวกรและดูแลผู้รับเหมา เงินเดือน 1X,XXX

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

โครงการบ้านสินธานี รับผิดชอบ วางแผน จัดระบบงานและ ควบคุมงาม ดูแลตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้าง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

รับผิดชอบ บริหารจัดการงานขาย วางแผนส่งเสริมการขาย และหาช่องทางการตลาด ดูแลงานขาย งานโอนกรรมสิทธิ์ การทำสัญญา